Network as a Service

SouthernHill / Network as a Service

SouthernHill onderscheidt zich in de markt door middel van haar gemanagede connectiviteitsdiensten. Een van de pijlers in ons portfolio is het leveren een ‘Network as a Service’ oplossing. Door middel van deze ‘Network as a Service’ oplossing krijgt u de beschikking over een volledig gemanaged netwerk tegen een vast bedrag per maand.

Door middel van deze ‘Network as a Service’ oplossing levert SouthernHill een gemanaged netwerk dat meegroeit met de uw organisatie waardoor u zich optimaal kunt focussen op de ontwikkelen van uw eigen organisatie

Pro-actief beheer
Onze ‘Network as a Service’ oplossing kan – afhankelijk van de gewenste service levels – volledig gemanaged worden geleverd. Naast beheer en onderhoud kan het netwerk realtime 24/ 7 worden gemonitord door ons NOC waardoor we in staat zijn pro-actief beheer op de omgeving uit te voeren. Op deze wijze bent u altijd verzekerd van optimale netwerkprestaties.

Flexibiliteit
De ‘Network as a Service’ dienstverlening voorziet in maximale flexibiliteit omdat de netwerkinfrastructuur kan meebewegen met de steeds veranderende functionele behoeften van uw organisatie.

Ook komt de flexibiliteit tot uiting bij de diversiteit in beheervormen. Hierbij leveren we alle varianten tussen een beheerde oplossing met hardware in uw eigendom (Hybrid NaaS) tot een volledig gemanagede infrastructuur geleverd als dienst (Native NaaS).

Investering
Een beperkt budget hoeft geen belemmering meer te zijn voor het verkrijgen van een hoog-kwalitatief netwerk. Bij de ‘as a Service’ oplossingen van SouthernHill zijn er slechts beperkte initiële kosten vereist. Ook komt u hiermee niet voor onvoorziene uitgaven te staan omdat het beheer en onderhoud van het netwerk volledig kan worden uitgevoerd door SouthernHill.

Samenvattend levert onze ‘Network as a Service’ dienstverlening u de nodige voordelen op, waaronder:

  • Afhankelijk van de gewenste dienstverlening is geen grote initiële investering voor de netwerkinfrastructuur meer nodig.
  • Meer flexibiliteit en lagere beheerkosten. Lagere kosten omdat het netwerk mee kan groeien met de functionele behoeftes van uw organisatie. Daarnaast wordt ook maximale flexibiliteit in beheervormen geboden;
  • Het netwerk wordt continu gemonitord en voorzien van de laatste updates om zodoende om de veiligheid en bedrijfscontinuïteit te borgen;
  • Een team van specialisten staan 24/ 7 ter beschikking om de continuïteit en veiligheid van het netwerk waarborgen.
Back to Top