Netwerk ontwerp

SouthernHill / Netwerk ontwerp

High Level Design
Het High Level Design van SouthernHill vertaalt de business requirements naar een globaal ontwerp met een gedegen technische onderbouwing. Hierin wordt aangegeven hoe uw eisen en wensen worden ingevuld aangevuld met een globaal kostenoverzicht. Het High Level Design kan dienen als voorloper op het Technisch Detail Ontwerp of als onderbouwing van een Business Case.

Technisch Detail Ontwerp (TDO)
SouthernHill werkt in het TDO op detailniveau uit hoe technisch invulling gegeven kan worden aan het High Level Design. Hiermee wordt door middel van een gedegen onderbouwing aangegeven en hoe het netwerk logisch opgebouwd zal worden en welke technieken worden toegepast om aan alle functionele eisen en wensen invulling te geven.

Vervolg traject
Vanuit het Technisch Detail Ontwerp zijn we in staat om conform de Prince2 methodiek een PID op te stellen ten behoeve van de implementatie.

Back to Top