Site Survey Services

SouthernHill / Site Survey Services
SouthernHill is gespecialiseerd in het ontwerpen van (W)LAN infrastructuur. Hierdoor kunnen wij, onafhankelijk van een specifiek fabricaat, voor de meest complexe situaties analyses uitvoeren en op basis van deze analyses een tailor made netwerkontwerp maken. Dit vertaald zich in een uitgebreide rapportage, die vanzelfsprekend technische volledig onderbouwd is, maar minstens zo belangrijk een oplossing aandraagt voor uw core business. Afhankelijke van de grootte en complexiteit van het project bieden wij verschillende gradaties van site survey services om connectiviteitsbehoefte inzichtelijk te maken en te adviseren bij offertetrajecten.

Wireless Site Survey
Bij de Wireless Site Survey voert een consultant van SouthernHill op locatie metingen uit voor de spectrum analyse, doet troughput testen en verzorgt heatmapping op diverse opstelpunten om te indexeren hoe Wi-Fi zich zal gedragen op een locatie. De analyses worden hierna uitgewerkt met foto’s en grafieken en samen met het advies gebundeld in een uitgebreide rapportage.

Ten behoeve van de Wireless Site Survey verzorgt SouthernHill op locatie een spectrum analyse uit, worden throughput testen gedaan en kan op verzoek een heatmap worden gecreëerd. Op basis van deze analyses kan worden bepaald hoe het draadloos netwerk zich bij u op locatie zal gedragen.
De gegevens van deze analyses worden uitgewerkt in een uitgebreide rapportage. Op basis van deze rapportage kan een initieel ontwerp van het netwerk opgesteld worden inclusief een advies voor de noodzakelijke hardware.

Wireless consultancy
Voor grote of complexe draadloze netwerkprojecten biedt SouthernHill maatwerk door middel van een consultancy traject. SouthernHill kan hiervoor verschillende diensten bieden waarmee maximaal geprofiteerd kan worden van de kennis en expertise op het gebied van WLAN infrastructuren. Zo is het mogelijk om een compleet Proof of Concept op te stellen en zelfs latency testen uit te voeren ten behoeve van het draadloze netwerkontwerp.

Additionele voorwaarden (Wireless) Services

Voor al onze (Wireless) Services dienen de volgende additionele voorwaarden in acht genomen te worden:

  • Alle opgestelde documentatie blijft eigendom van SouthernHill.
  • Engineers mogen niet op hoogte werken, geen hoogwerker besturen en ook geen klimwerkzaamheden verrichten tijdens het uitvoeren van de services.
  • Interferentie metingen (waaronder de spectrum analyse) op locatie zijn een momentopname.
  • Omgeving variabelen op locatie of in de directe omgeving kunnen na de Site Survey wijzigen waardoor nadelige afwijkingen optreden in het te dekken oppervlak. Hier kunnen geen garanties aan ontleend worden.
  • De site-survey wordt op locatie uitgevoerd met apparatuur van de gewenste hardware vendor.
  • Ten behoeve van de inventarisatie van het fysieke netwerk dient toegang verstrekt te worden tot alle relevante ruimtes en apparatuur.
  • De werkzaamheden worden uitgevoerd tijden kantooruren.
  • Eventuele voorbereidende werkzaamheden en het opstellen van rapportages worden op kantoor, niet onsite, uitgevoerd.
  • De werkzaamheden worden in onderling overleg gepland.
Back to Top