Corona Update

De impact van de verspreiding van het coronavirus wordt snel groter. Wij hadden op basis van de richtlijnen van het RIVM en onze interne protocollen vorige week al een groot aantal maatregelen genomen. Dit om de gezondheid van onze klanten, medewerkers en leveranciers evenals de continuïteit van onze dienstverlening zo goed mogelijk te waarborgen. Op zondag 15 maart zijn door de overheid nieuwe maatregelen uitgevaardigd om de verspreiding van het coronavirus verder te beperken. Naar aanleiding van deze maatregelen heeft SouthernHill besloten om als aanvullende maatregel meer ‘social distancing’ toe te passen. In lijn met de kabinetsmaatregelen wordt geacht dat dit de meest effectieve maatregel is om snelle verspreiding van het Corona virus te voorkomen.

Omdat deze maatregelen uiteraard ook effect op onze klanten en leveranciers hebben trachten wij u middels deze publicatie zo goed mogelijk te informeren. Zouden er onverhoopt toch nog vragen of onduidelijkheden zijn, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Op hoofdlijnen hanteren de volgende risico beperkende maatregelen:

  • Al onze medewerkers, inclusief de NOC-specialisten, zijn in de gelegenheid gesteld om van huis uit te werken. Hoewel ons werk zich bij uitstek leent voor het werken op afstand kan het zijn dit leidt tot ‘ongewoonlijke’ achtergrondgeluiden, ook tijdens zakelijke gesprekken.
  • Face-to-face meetings proberen we zo veel mogelijk te vermijden, alle geplande bijeenkomsten en cursussen worden verzet of vervangen door online alternatieven. Wij houden u hierover op de hoogte.
  • Wij zullen continu in overleg blijven met onze klanten betreffende de voortgang en status van de lopende projecten.
  • Verder zullen wij – in overleg – zo veel als mogelijk het ‘corona-beleid’ van onze klanten volgen, mits dit conform richtlijnen van de rijksoverheid/ het RIVM is en niet strijdig met onze interne richtlijnen is.
  • Tot slot zijn wij genoodzaakt om onze Academy en het examencenter tot nadere order te sluiten. Dit geldt zowel voor LaMark als voor PearsonVue kandidaten. 

Ondanks alle maatregelen gaan wij ervan uit dat we de responstijden en het serviceniveau dat men van ons gewend is gehandhaafd blijft.

Zorg voor jezelf, voor elkaar en blijf gezond!

Team SouthernHill