Tijdelijke verhoging DC internetbandbreedte

Het coronavirus heeft Nederland inmiddels stevig in haar greep. Om het coronavirus te bestrijden heeft de rijksoverheid maatregelen uitgevaardigd die een behoorlijke impact op ons allemaal hebben. Naast de impact die deze situatie op ons dagelijks leven heeft, zal dit ongetwijfeld ook impact hebben op uw ICT-voorzieningen. Met name het beleid om zoveel mogelijk van huis uit te werken kan leiden tot een veranderde capaciteitsbehoefte van uw internetverbindingen. 

Sinds jaar en dag voeren wij de slogan:” stay connected in an ever changing world”. Ook in deze situatie is en blijft dit waar wij als SouthernHill voor staan. Hiernaast zijn we van mening dat we elkaar zowel in goede als slechte tijden moeten steunen. Dit heeft ons doen besluiten om de datacenter internetbandbreedte van onze klanten tijdelijk kosteloos te verhogen om aan de hogere capaciteitsbehoefte – die vanwege het thuiswerken is ontstaat – te kunnen voldoen. Om de aangepaste capaciteitsbehoefte in kaart te brengen zullen wij onze klanten allemaal afzonderlijk benaderen.

Zorg voor jezelf, voor elkaar en blijf gezond!

Team SouthernHill