Wijk van Morgen kiest voor Connectivity as a Service concept van SouthernHill

In Heerlen wordt met De Wijk van Morgen een duurzame omgeving gecreëerd die met behulp van innovatieve technieken klimaatneutraal kan bestaan. Op het complex is door SouthernHill een Smart Wi-Fi netwerk gerealiseerd met de producten van Ruckus Wireless.

De Wijk van Morgen is een initiatief van Zuyd Hogeschool dat hierin nauw samenwerkt met ondernemingen, overheidsinstellingen en andere onderwijsinstellingen. In een innovatief programma komen de vier O’s (Onderwijs, Onderzoek, Ondernemers en Overheid) samen om een inspirerende omgeving te creëren voor de transitie naar een duurzaam gebouwde omgeving. Zuyd Hogeschool vernieuwt op deze manier het onderwijs door met dit project een koppeling naar de praktijk te maken en studenten te laten samenwerken met ondernemers en de overheid. Op het complex zijn door deze samenwerkingen duurzame panden gerealiseerd waarin onderzoeken plaatsvinden, vergaderd en gewerkt kan worden.

Connectivity as a Service
Voor het onderzoek naar duurzame techniek is het zeer belangrijk om voldoende gegevens te verzamelen en hier altijd over te kunnen beschikken. Veel apparatuur zoals warmtepompen, cv-ketels, water- en energiemeters, thermostaten en weerstations moeten onderling met elkaar kunnen communiceren en op afstand te beheren zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zowel bedrade als draadloze (Wi-Fi, bluetooth) verbindingen. Een stabiel netwerk is hierbij zeer belangrijk omdat de onderzoekers altijd moeten kunnen beschikken over real-time informatie. Voor de realisatie en het beheer van dit netwerk is de Wijk van Morgen in contact gekomen met SouthernHill, een innovatieve ICT-dienstverlener met een expertise op het gebied van netwerken.

De Wijk van Morgen maakt gebruik van het Connectivity as a Service concept van SouthernHill, waarmee connectiviteitsoplossingen als een dienst worden aangeboden. Dit heeft als voordeel dat De Wijk van Morgen vooraf geen investeringen hoeft te doen, maar een maandelijkse dienst afneemt voor connectiviteit waaronder WAN, LAN en WLAN verbindingen vallen. De Wijk van Morgen maakt gebruik van de Smart Wi-Fi producten van Ruckus Wireless. Dankzij de gepatenteerde antennetechniek zorgen de producten van Ruckus Wireless ervoor dat er ook in de meest uitdagende locaties een stabiele Wi-Fi verbinding geboden kan worden. Daarbij biedt het managed WLAN functionaliteiten waardoor het netwerk centraal (indien gewenst op afstand) beheerd kan worden en er functionaliteiten als seamless roaming, authenticatie van gebruikers, bandbreedte management en mesh-networking beschikbaar komen.

In de panden zijn ZoneFlex 7372 dual-band access points geïnstalleerd die centraal worden aangestuurd door een ZoneDirector 1100 WLAN controller. Deze access points bieden ruim voldoende bandbreedte om alle apparaten op het netwerk te kunnen bedienen, en voldoen daarbij aan de gevraagde stabiliteit om geen onnodige tijd te verliezen in de onderzoeken. Om overal op het complex seamless roaming functionaliteit te kunnen bieden is daarnaast ook een ZoneFlex T300 dual-band access point op het buitenterrein geplaatst. Doordat het netwerk centraal wordt beheerd heeft men de flexibiliteit om, wanneer nodig, access points bij te plaatsen.

Bekijk hier de volledige reference case →